Ceepos-verkkokaupan tietosuojaseloste

 1. Rekisterin pitäjä
  Suomussalmen kunta (y-tunnus 0189925–7)
  Kauppakatu 20
  89600 Suomussalmi
  puh. 08 615 5551 (vaihde)
  kunta@suomussalmi.fi

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Tietosuojavastaava
  Kauppakatu 20
  89600 Suomussalmi
  puh. 08 615 5551 (vaihde)
  kunta@suomussalmi.fi

 3. Rekisterin nimi
  Ceepos-verkkomaksu

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietoja kerätään mm. tilausten toimittamisen, maksujen oikean kohdistamisen, asiakkaan ja/tai
  asiakkaan ilmoittaman henkilön tunnistamisen, asiakkaan asiointihistorian ja asiointioikeuden todentamisen
  sekä raportoinnin vuoksi.

  Ohjelmiston käyttäjistä kerätään tietoja käyttöoikeuksien määrittelemiseksi sekä käytön valvomiseksi.
  Ohjelmisto luo henkilötietoja sisältäviä lokitietoja ohjelmiston käyttöhistorian ja ongelmatapausten
  selvitystarpeita varten.

 5. Rekisterin tietosisältö
  Mahdollisia rekistereihin tallennettavia henkilötietoja ovat:
  Yleinen asiakasrekisteri: asiakasnumero, etunimi, sukunimi, lähiosoite, postitoimipaikka, puhelinnumero,
  sähköpostiosoite, tilaushistoria

  Tilausrekisteri: maksunumero, tilatut tuotteet ja niiden lisätiedot.

  Asiakaskortit/-tunnisteet: korttinumero

  Henkilötietoja säilytetään rekistereissä, kunnes niiden poistot tehdään manuaalisesti. Tilaustiedot
  säilytetään, kunnes poistot tehdään manuaalisesti tai ajastetusti. Sähköiset kuittihistoriat säilytetään, kunnes
  poistot tehdään manuaalisesti, mutta kuitenkin vähintään kuusi vuotta.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Maksutapahtumia liittymien kautta välittävät ulkoiset järjestelmät, jotka ovat integroituneet verkkokauppaan.
  Pääsääntöisenä tietolähteenä ovat verkkokaupan asiakkaat tehdessään tilauksia ja maksaessaan
  verkkomaksuja.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterin pitäjän muihin järjestelmiin,
  kuten kassajärjestelmä, kirjanpito, laskutus, kulunvalvonta. Maksupalveluntarjoajasta riippuen tilauksen
  maksamisen yhteydessä maksujärjestelmään välitetään asiakkaan yhteystietoja ongelmatilanteiden ja
  maksujen palauttamisen helpottamiseksi.

 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Ohjelmiston ylläpito on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä käyttäjäryhmäkohtaisin
  käyttöoikeuksin. Tietokannassa olevat tiedot on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla ja tiedon käsittely
  on rajattu vain verkkokauppajärjestelmän käytettäväksi. Levyille tallennetut tiedot on suojattu
  käyttöjärjestelmätason käyttöoikeuksin. Kaikki tietoliikenne järjestelmäntoimittajan järjestelmien sekä
  verkkokaupan ja maksupalveluntarjoajan välillä tapahtuu SSL-suojattuna.

  Verkkokauppapalvelimen huoltoyhteys on sallittu vain palvelin- ja järjestelmätoimittajille. Ohjelmiston
  toimittajalla on täysi pääsy kaiken kerätyn tiedon tarkasteluun ja poistamiseen.

 10. Henkilötietojen käsittelyn hyväksyminen
  Verkkokauppaostosten ja -maksujen tekeminen katsotaan henkilötietojen käsittelyn hyväksynnäksi, eikä tätä
  erikseen vaadita kuluttajalta järjestelmän käyttämiseksi.

 11. Tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee
  tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

 12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista.
  Pyynnöt tulee osoittaa sähköisesti tai kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

 13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
  suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.