Sopimus ja toimitusehdot

Verkkokaupan tuotteita myy:
Suomussalmen kunta (0189925–7).
Kauppakatu 20
89600 Suomussalmi
puh. 08 615 5551 (vaihde)
kunta@suomussalmi.fi

1. Rekisteröityminen ja henkilötiedot

Verkkokaupasta tilaaminen ei edellytä rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä verkkokauppaan voit tehdä
ostoksesi jatkossa nopeammin ja tarkastella tekemiäsi tilauksia. Käyttäjätunnuksena toimii rekisteröinnin
yhteydessä annettu sähköpostiosoite, salasanan asiakas määrittää rekisteröitymisen yhteydessä.
Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Asiakas vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa
säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Asiakas vastaa kaikista
käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista
kustannuksista tai maksuista.

Asiakkaan tulee antaa verkkokaupassa palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset tiedot. Suomussalmen
kunnalla on oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti.
Asiakkaan tiedot tallennetaan verkkokaupan asiakasrekisteriin. Suomussalmen kunta ei luovuta asiakkaan
henkilötietoja ulkopuolisille tahoille suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten.
Asiakkaan tiedot poistetaan asiakasrekisteristä, kun niitä ei enää tarvita.

2. Tilaaminen

Tuotteet tilataan pääsääntöisesti internetin välityksellä osoitteesta https://verkkokauppa.suomussalmi.fi
ostoskorin kautta. Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hinta sekä tilatut
tuotteet. Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen yhteydessä.
Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin verkkokaupan käyttö- ja toimitusehtoihin
sekä tilattavaa tuotetta koskeviin erityisehtoihin.

3. Maksutavat

Tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkomaksaminen tapahtuu suojatulla yhteydellä. Palvelu
sisältää suomalaisten pankkien verkkomaksupalvelun (Visa- ja MasterCard) sekä MobilePay-palvelun.

4. Hinnat ja arvonlisävero

Verkkokaupasta tehdyissä tilauksissa voimassa oleva hinta on se, joka on esillä verkkokaupan hinnastossa
tilaushetkellä. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. Kaikki hinnat on merkitty euroina
(EUR). Verkkokaupassa näkyvät tuotehinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

5. Toimitusaika ja -tapa

Mikäli tuote on varastossamme, lähetämme tuotteen 2–7 työpäivän sisällä tilauksen rekisteröitymisestä
järjestelmäämme. Tuotteet toimitetaan postitse.

6. Palautukset ja vaihdot

Asiakkaalla on Suomen kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän vaihto- ja palautusoikeus. Emme vastaanota
palautuksia yli 14 vrk kuluttua toimituksesta. Palautettavan/vaihdettavan tuotteen ja alkuperäisen
tuotepakkauksen tulee olla samassa kunnossa kuin sitä vastaanotettaessa. Kaikki palautuksesta/vaihdosta
aiheutuvat kustannukset maksaa palauttaja, ellei toimituksessa ole selkeää toimittajasta johtuvaa virhettä.
Tuotteiden palautuksista on aina sovittaja erikseen toimittajan kanssa. Pyydämme asiakasta ottamaan
yhteyttä toimittajaan ennen tuotteen palauttamista

7. Palvelun ylläpito, käytettävyys ja virhetilanteet

Suomussalmen kunta tekee parhaansa, että verkkokaupan toiminta olisi virheetöntä ja keskeytymätöntä.
Suomussalmen kunnalla on oikeus keskeyttää verkkokauppa sen muutoksen, uudistuksen tai
verkkokauppaan liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai
muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Katkokset
pyritään ajoittamaan niin, ettei niistä aiheudu asiakkaalle kohtuutonta haittaa.

Suomussalmen kunta ei vastaa virheistä, jotka johtuvat kolmannen osapuolen tarjoamien
tietoliikenneyhteyksien tai muiden tietoliikenteeseen liittyvien palveluiden keskeytyksestä tai näissä
palveluissa olevista virheistä. Suomussalmen kunta ei myöskään vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä, että
asiakas käyttää verkkokauppaa ohjeiden tai määräysten vastaisesti tai jotka ovat muuten asiakkaan
aiheuttamia.

8. Tietoturva

Verkkokauppa on suojattu käyttämällä SSL-protokollaa. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä
tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Suomussalmen kunta säilyttää kaikki asiakasta koskevat
tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Suomussalmen kunta järjestää verkkokauppansa
tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin
estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

9. Laitteet, ohjelmisto ja yhteydet

Asiakas vastaa itse verkkokaupan käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien
hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai
muuta haittaa verkkokaupalle tai muille verkon käyttäjille.

10. Vahingonkorvausvastuu

Suomussalmen kunta vastaa asiakkaalle ainoastaan niistä välittömistä vahingoista, joita se on
tuottamuksellisesti aiheuttanut sopimusta rikkomalla. Jos voidaan todeta, että kyseessä on Suomussalmen
kunnan virhe, asiakkaalle voidaan korvata asiakkaalta verkkokaupassa aiheettomasti perityt kustannukset.
Suomussalmen kunta ei ole velvollinen suorittamaan vahingonkorvausta eikä muita välillisiä tai välittömiä
korvauksia tai hyvityksiä, jotka johtuvat kappaleessa 6 mainituista häiriöistä tai virheistä.

11. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Suomussalmen kunnan verkkokauppaan liittyvistä velvoitteista,
mikäli se estää verkkokauppaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä
pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen
määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa
tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut
tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Suomussalmen kunta ilmoittaa ylivoimaisesta
esteestä verkkokaupan sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

12. Käyttö- ja toimitusehtojen muuttaminen

Suomussalmen kunta on oikeutettu muuttamaan näitä verkkokaupan käyttö- ja toimitusehtoja ilmoitettuaan
muutoksista verkkokaupassa hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

13. Riitojen ratkaisu

Mahdolliset sopimuksenaikaiset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan aina ensisijaisesti keskinäisin
neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, jätetään asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi
Suomen lakia noudattaen.